Z życia szkoły

Aktualności
Ogłoszenia

Osiągnięcia

Sport

Informacje
o szkole

Historia
Patron

Współpraca
Kalendarz imprez

Dokumenty

Uczniowie

Samorząd
Klasy

Plan lekcji

Zastępstwa

Rada Rodziców

Pracownicy

Nauczyciele

Pedagog

Logopeda
Biblioteka

Świetlica

Galeria
Wycieczki
Galeria
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna

Zarząd Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łańcucie

Piotr Gawron

Mariola Janusz

Ewa Strzępka

 

 

Składka na fundusz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łańcucie, w roku szkolnym 2016/2017 wynosi:
jedno dziecko - 50 zł, jeśli do szkoły chodzi dwoje lub więcej dzieci to składka wynosi 60 zł (za wszystkie dzieci).
Wpłat należy dokonywać na konto (ewentualnie w sekretariacie szkoły):
Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 4 i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łańcucie tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła

np. Jan Kowalski, kl. V a, SP 4

 

nr konta:  61 8642 1142 2014 2406 1966 0002 (konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łańcucie)

 

Termin płatności - 30 listopada 2016 r.

 

Dzieci, za które nie uiszczono składki na Radę Rodziców mogą brać udział w przedsięwzięciach organizowanych i finansowanych przez Radę wyłącznie po opłaceniu pełnych kosztów uczestnictwa.

 

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców